Ở nước Anh, bệnh chàm (eczema) ước tính cứ trong 12 người lớn thì có 1 người bị. Gen đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng chúng ta sẽ bị eczema nhưng phần lớn các gen gây bệnh này vẫn chưa được phát hiện.

Gen có ảnh hưởng như thế nào đến bệnh chàm (eczema)?

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi Tiến sĩ Lavinia Paternoste, Đại học Bristol (Anh), đã kết hợp dữ liệu trên 377.000 người tham gia vào 40 nghiên cứu trên toàn thế giới. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật gọi là “mở rộng bộ gen liên kết” để phân tích các bộ gen của 377.000 người, xác định những thay đổi nhỏ (biến thể) trong gen thường được tìm thấy ở những người bị bệnh chàm (eczema). Họ tìm thấy 10 biến thể mới, nâng tổng số các biến thể đã biết có liên quan đến bệnh chàm lên 31.

Điều mà tất cả các biến thể gen mới có điểm chung là chúng đều đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hệ thống miễn dịch, điều này làm nổi bật mục tiêu tiềm năng mới để nghiên cứu điều trị eczema. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một số bằng chứng về mặt di truyền giữa eczema và bệnh viêm ruột. Điều này cho thấy rằng, trong tương lai, việc nghiên cứu mối liên quan giữa các bệnh này có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về cơ chế của bệnh và có khả năng xác định được phương pháp điều trị mới.

Nói về sự phát hiện này, Tiến sĩ Paternoster cho biết: ”Mặc dù các biến thể di truyền được xác định trong nghiên cứu chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ các nguy cơ phát triển eczema, nhưng chúng đã cung cấp cho chúng ta hiểu biết mới về cơ chế quan trọng gây bệnh và thông qua các nghiên cứu trong lĩnh vực này, những phát hiện mới có thể trở thành phương pháp điều trị trong tương lai”.

Rất nhiều người tham gia nghiên cứu đã cho phép các nhà khoa học Anh “tinh chỉnh” sự hiểu biết của họ về nguy cơ di truyền eczema, cung cấp chi tiết hơn về cách mà các hệ thống miễn dịch của da có thể thực hiện sai mục đích, từ đó gây ra eczema.