Theo HealthDay News (Tạp chí về sức khỏe tại Mỹ) – Trung bình cứ 100 người bị bệnh vẩy nến thì có 2,7 trường hợp mắc viêm khớp vẩy nến. Con số này được nghiên cứu và công bố vào tháng 4 năm nay!

Nghiên cứu về bệnh vẩy nến được thực hiện tại Mỹ

Tiến sĩ Lihi Eder (Bệnh viện Toronto Western, Mỹ) và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu ở những bệnh nhân mắc vẩy nến. Thông tin được thu thập để phục vụ nghiên cứu bao gồm: lối sống, các bệnh đi kèm, hoạt động bệnh vẩy nến và tình trạng sử dụng thuốc.

Dữ liệu lấy từ 464 bệnh nhân được theo dõi trong 8 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cứ trong 100 bệnh nhân vẩy nến thì lại có 2,7 trường hợp bị viêm khớp vẩy nến. Trong phân tích đa biến, người bị bệnh vẩy nến nặng cộng với trình độ học vấn (đại học/ cao đẳng/ trung cấp/ trung học) và sử dụng các loại thuốc tương tự nhau thì có sự tương quan với sự phát triển của vẩy nến.

"Tỷ lệ viêm khớp vẩy nến ở những bệnh nhân bị bệnh vẩy nến cao hơn so với các nghiên cứu trước đây" - Tiến sĩ Lihi Eder cho biết: "Các biểu hiện nặng của bệnh vẩy nến, trong đó có cả tình trạng rỗ móng tay, viêm màng bồ đào là dấu hiệu để chúng ta có cơ sở tiên đoán về sự phát triển của viêm khớp vẩy nến ở những bệnh nhân vẩy nến".