Vảy nến ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý và giao tiếp xã hội của người bệnh ra sao? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Trần Quang Đạt qua nội dung video trên đây.