Theo PGS. TS Đặng Văn Em, việc làm sạch vẩy, sạch tổn thương do vẩy nến trong vòng 20 ngày - 1 tháng là không hề khó đối với bác sĩ chuyên khoa, tuy nhiên, làm thế nào để giữ được thời gian sạch vẩy lâu nhất cho bệnh nhân?