Explaq là công thức được thiết kế chuyên biệt giúp loại bỏ vảy da ở những bệnh: Vảy nến, á sừng, vảy cá, vảy phấn trắng, vảy phấn hồng, vảy cám… đồng thời giúp da mịn, trở về trạng thái tự nhiên, ngăn chặn các bệnh vảy da tái phát.