Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được các triệu chứng, hạn chế sự phát triển của bệnh để tránh gây ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Vậy phương pháp điều trị bệnh là gì? Mời các bạn theo dõi những tư vấn sau đây.