Bệnh vẩy nến (Psoriasis) là một trong những bệnh da rất hay gặp ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, nguyên nhân gây bệnh vẩy nến còn chưa thật sự rõ ràng, có nhiều tài liệu giải thích có liên quan đến cơ chế miễn dịch.