Bệnh tự miễn gồm nhiều loại bệnh khác nhau trong cơ thể nhưng có chung cơ chế. Tuy nhiên do phát bệnh ở các cơ quan khác nhau nên biểu hiện bệnh tự miễn cũng sẽ khác nhau. Vậy sự khác nhau ở đây là gì?