Việc phân loại và xác định bệnh tự miễn sẽ phụ thuộc vào các cơ quan bị bệnh như hệ xương khớp, nội tiết... Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy theo dõi lời chia sẻ của chuyên gia Trần Thị Phương Chi trong nội dung video.