Rất nhiều bệnh nhân băn khoăn về sản phẩm, thuốc chữa trị khỏi được bệnh vẩy nến. Điều này sẽ được Bs.Nguyễn Thị Vân Anh giải đáp trong video sau đây