Biểu hiện của bệnh vẩy nến thường là những tổn thương riêng lẻ có giới hạn rõ, xuất hiện từng mảng da đỏ kích thước khác nhau, có vẩy trắng dễ bong, khi cạo vụn ra như vết nến rơi lả tả,... Đây là một trong những bệnh da mạn tính do sự tăng sinh tế bào da.