Bệnh ngoài da là bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến bề mặt da. Nó có thể không nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng nhưng lại tác động vào bề mặt da gây mất thẩm mỹ, mất tự tin khi giao tiếp, khó khăn trong cuộc sống. Vậy phải làm gì khi mắc bệnh?